PVV-motie komt toch in stemming

PolitiekDe motie waarin de Partij voor de Vrijheid (PVV) pleit voor een immigratiestop van moslims komt toch in stemming. Eerder leek het er op dat de Tweede Kamer onvoldoende steun had gegeven voor de motie, die tot grote afschuw leidde onder alle niet-PVV-Kamerleden.

Volgens Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet was er bij nader inzien toch voldoende steun op het moment dat de motie werd ingediend. Later trok een aantal Kamerleden, onder wie SP'er Jan de Wit, zijn eerder gegeven steun voor het in stemming brengen in, toen ze ontdekten om welk soort motie het ging. De Wit sprak van een ''discriminerend verzoek'' wat de voorzet gaf tot een Kamerbrede afwijzing. De PvdA noemde het voorstel ''een schande'' en volgens GroenLinks hoort dit soort gedrag niet thuis in een rechtsstaat. Ook de VVD en CDA keurde de motie af.

Verbeet zegt nu dat de eerder gegeven steun voor het indienen van de motie, van onder meer dus SP'er De wit, toch geldig is. ''Op het moment van indiening gingen vijf handen omhoog. Dat besluit kan niet worden teruggedraaid'', aldus Verbeet vanmiddag. De Kamer stemt dinsdag over een week over de motie, die op zeker zal worden afgewezen. Eerst zal minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie echter nog op het verzoek van de PVV moeten reageren.

De PVV stelde in de motie dat het behoud van de Nederlandse identiteit en kernwaarden onder grote druk staan "door de voortgaande immigratie van moslims die onze waarden vaak niet blijken te delen".

Met het niet aannemen van de motie ontnam de Kamer naar de mening van Wilders het recht van een partij waarop een half miljoen mensen hebben gestemd om voorstellen te doen. Volgens hem is nu ''eens te meer bewezen dat de Tweede Kamer vooral bestaat uit bange laffe mensen die de stem van het volk negeren.''


Verbeet: toch voldoende steun