Campagne tegen meisjes als lustobject

Icoon PolitiekJongeren moeten af van het beeld van meisjes en vrouwen als lustobject. Het kabinet wil de jeugd via hun school en via internetsites, muziekzenders en tv-programma's weerbaar maken tegen seksueel geweld. Dat heeft het kabinet vandaag besloten.

Minister Ronald Plasterk van Emancipatie keert zich tegen de ''huidige seksualisering van de samenleving waarbij meisjes en vrouwen als lustobject worden geportretteerd'', schrijft hij in zijn emancipatienota. Plasterk wil geweld tegen vrouwen bestrijden en hun positie wereldwijd bevorderen.

Volgens de bewindsman is werk de sleutel tot volledige gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Om vrouwen met kinderen in staat te stellen een baan te nemen, moeten de openingstijden van bijvoorbeeld de kinderopvang worden verruimd.

Verder komt er een extra fiscale stimulans om niet-werken te ontmoedigen. Daarnaast moet een kwart van alle bestuurders bij het rijk over vier jaar vrouw zijn. Plasterk wil ook extra aandacht voor vrouwen uit etnische minderheden. Zij zitten op dit moment te vaak thuis.

Alle maatregelen samen moeten ervoor zorgen dat in 2016 74 procent van alle vrouwen tussen de 20 en 64 jaar een baan heeft.


Met dank aan Tarak en Aka-Zigor voor de submit.