Te weinig bluswater bij grote branden

Icoon BrandDe brandweer beschikt in veel gevallen niet over voldoende water om grote branden te kunnen blussen. Daarom worden branden in grote loodsen en vrijstaande gebouwen geregeld niet bestreden, maar laat men deze 'gecontroleerd uitbranden'.

Om het tekort aan bluswater op te lossen moet worden gekeken naar meer mogelijkheden om water uit nabijgelegen sloten en vijvers te halen. Dat stelt brandexpert Ynso Suurenbroek, oud-brandweerman en docent aan de Universiteit Twente, in een onlangs verschenen rapport.

Een groot probleem is volgens Suurenbroek dat de drinkwaterleidingen, waar de brandweer via brandkranen water aan onttrekt, op steeds meer plaatsen minder water geven. "In de strijd tegen legionella en andere besmettingen worden de waterleidingen steeds smaller, want dan spoelen ze beter door. Het drinkwaternet levert daardoor op steeds meer plaatsen te weinig water om te blussen".

De meeste kleine branden kunnen afdoende worden bestreden met water dat de brandweer zelf meeneemt in een tankauto. Maar bij grotere branden moet een beroep worden gedaan op het kraanwaternet, dat in de toekomst op steeds meer plaatsen onvoldoende water geeft. Suurenbroek stelt in zijn onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de brandweerregio's Twente, IJssel-Vecht en Friesland, dat de brandkranen moeten verdwijnen en de korpsen daarvoor in de plaats meer tankauto's moeten aanschaffen.

Daarnaast moet meer aandacht komen voor de 'waterplaatsen' als sloten en rivieren. "Het is belangrijk dat korpsen weten waar de waterplaatsen in hun regio's zijn, dat de walkanten geschikt worden gemaakt voor brandweerauto's die daar water uit kunnen oppompen en dat bij de bouw van nieuwe wijken rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van water".