Veel animo voor anoniem solliciteren

Icoon BinnenlandsBijna acht op de tien werkzoekenden denken dat anoniem solliciteren een goed hulpmiddel is om iedereen - autochtonen, allochtonen, mannen, vrouwen, ouderen en jongeren - een eerlijke kans op een baan te bieden. Allochtonen en jongeren tot 25 jaar zijn nog iets positiever.

Van hen gelooft ruim 80 procent dat anoniem solliciteren een goed hulpmiddel is. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van TNS Nipo dat in opdracht van de Taskforce Jeugdwerkloosheid en uitzendbureau Manpower is verricht. Vorige week bleek al uit het onderzoek dat vier van de tien werkgevers positief zijn over anoniem solliciteren. Maar 29 procent van de werkgevers denkt het ook echt zelf nodig te hebben om in de eigen organisatie sollicitanten een eerlijke kans te geven.

Voorzitter Hans de Boer van de Taskforce gelooft niet dat het zin heeft om werkgevers te verplichten anoniem solliciteren in te voeren. Wel constateert hij op basis van de cijfers dat er voldoende draagvlak is om het in organisaties vrijwillig uit te proberen.

'Verrassende kandidaten'
De werkgroep van De Boer die door het vorige kabinet is ingesteld om de hoge jeugdwerkloosheid te bestrijden, merkt al jaren dat het voor allochtone jongeren lastiger is om een stageplek of een baan te vinden. Bovendien wijst hij erop dat momenteel allochtonen 3,5 keer zo vaak werkloos zijn dan autochtonen.

Anoniem solliciteren kan volgens hem wel meer verrassende kandidaten opleveren die voor een gesprek worden uitgenodigd. Bij selectie van kandidaten zeggen werkgevers vooral te letten op ervaring (80 procent), opleiding (64 procent), het voldoen aan functie-eisen (56 procent), de brief zelf inclusief taalvaardigheid (37 procent) en de leeftijd (31 procent).

Maar de culturele achtergrond wordt door 12 procent van de werkgevers wel degelijk als criterium genoemd. Ook denkt 28 procent van de werkgevers dat culturele verschillen op de werkvloer tot problemen kan leiden.