Welgestelde allochtonen willen nieuwbouwhuis

Allochtonen die een middeninkomen verdienen, willen massaal vertrekken uit achterstandswijken om in een nieuwbouwhuis te gaan wonen. Vooral de groene uitstraling en de veiligheid spreken de allochtonen wel aan.

Dit publiceert Trouw morgen, op basis van een onderzoek door de Rotterdamse Erasmus Universiteit en kenniscentrum Movisie. Nadat de autochtonen de volksbuurten massaal de rug toekeerden, is het nu dus de beurt aan Surinamers, Turken, Marokkanen en Antillianen die verkassen naar Vinex-locaties.

Het vertrek van de middenklasse-allochtonen uit de stadswijken, kan ernstige problemen opleveren voor de leefbaarheid in deze wijken. Die wijken kunnen volgens de onderzoekers alleen uit het dal komen als de beter gesitueerde en sociaal betrokken middenklasse in de stad blijft wonen.