Artikel in VVD-blad tegen de Koran

In het partijblad Liberaal Reveil staat in de nieuwste editie een artikel waarin wordt gesteld dat verspreiding van de Koran in de huidige vorm, een misdrijf is. Het artikel is geschreven door ene 'H.S.M. Frankenvrij'. Volgens VVD-senator Heleen Dupuis, voorzitter van de redactie van het blad, is dat een pseudoniem zodat de schrijver zonder gevaar zijn mening kon uiten. Het VVD Eerste Kamerlid zegt zich bovendien grotendeels achter het artikel te scharen.

Schrijver 'Frankenvrij' stelt dat het verspreiden of openlijk ten gehore brengen van de Koran discriminatie en opruiing inhoudt. Als oplossing stelt de auteur voor om 'islamitische redacteuren' een legale versie van de Koran te laten maken. Alle oproepen tot haat en geweld moeten daaruit verwijderd zijn. De Bijbel is volgens de auteur een stuk verdraagzamer.

De stelling dat de Koran 'primitief, ongenuanceerd, onverdraagzaam, agressief en haatdragend is, met name jegens andersdenkenden', onderbouwt de auteur onder meer met het volgende Koran-citaat: ''Wij zullen de ongelovigen braden in een vuur waarbij telkens hun huid, wanneer die gebakken is, zal worden vervangen door een andere opdat zij een waarlijke bestraffing smaken'' (Soera 4, 56). Ook met citaten uit andere koranverzen wil hij aantonen dat het heilige boek voor de moslims herhaaldelijk expliciet oproept tot geweld tegen joden, ongelovigen en afvalligen.

Dupuis
Senator Dupuis - oud hoogleraar medische ethiek - zegt in het Parool dat experts in de islamitische theologie het artikel hebben bekeken en vonden dat het kon worden gepubliceerd. ''Het is ook onder moslims een veel gehoorde opinie.'' Ze noemt het artikel ''een bijdrage aan het debat.''

Tegen de webredactie van Elsevier zei Dupuis: ''We wisten allemaal al dat de koran een gewelddadig en haatzaaiend geschrift is, maar een verbod gaat me te ver. Om het verspreiden een misdrijf te noemen lijkt mij niet erg productief. Er moet stevig naar gekeken worden, maar we moeten dat debat niet voeren in termen van de strafwet.''

Liberaal Reveil is een uitgave van de Teldersstichting die op haar beurt het wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme en de VVD is. Dupuis benadrukt dat de redactie van Liberaal Reveil vrij is om zelf te kiezen welke artikelen ze plaatst.

In februari zorgde PVV-leider Geert Wilders nog voor de nodige ophef door te stellen dat moslims die in Nederland willen blijven, de helft uit de Koran zouden moeten scheuren en weggooien omdat er ''genoeg verschrikkelijke dingen in het heilige boek van moslims staan.'' Vanuit VVD-kring werd Wilders later bekritiseerd vanwege zijn (te) harde anti-islam standpunten.