Extreemrechtse jongeren radicaliseren

Extreemrechtse jongeren in Nederland worden steeds extremer in hun ideeën. Voor de uitwisseling en verspreiding ervan gebruiken ze vooral het internet. Gebruik van geweld wordt door deze groep gerechtvaardigd en zelfs aangemoedigd.

Deze conclusies staan in de rapportage van de Monitor Racisme en Extremisme van de Universiteit Leiden en de Anne Frank Stichting, die vandaag is gepresenteerd.

Volgens de onderzoekers is het aantal gevallen van racistisch geweld vorig jaar toegenomen, 296 gevallen tegen 260 in 2003. Van 2004 zijn geen cijfers beschikbaar. De stijging kwam vooral doordat het aantal mishandelingen en confrontaties toenam. Geweld tegen vluchtelingen is afgenomen, antisemitisch geweld en geweld tegen moslims zijn toegenomen.

Extreemrechtse gabbers
De onderzoekers uiten in de monitor hun bezorgdheid over groepen extreemrechtse gabbers in Nederland, die steeds extremer worden in hun ideeën en daarbij vooral het internet gebruiken. Zo is Holland-Hardcore.com een populair discussieforum voor extreemrechtse gabbers, met zo'n 3000 hits per dag. Tegen dat forum werd in maart nog aangifte gedaan door het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Ook sprak de Kamer zich toen al uit voor een harde aanpak van extreem-rechts op internet.

Verder constateren de onderzoekers dat vanuit de extreemrechtse gabberscene radicalisering plaatsvindt en hebben zich uit die kringen diverse neonazi groepen gevormd. Het zijn goed georganiseerde groepen die geweld rechtvaardigen. Zo heeft de Nederlandse tak van de skinheadorganisatie Blood& Honour een krachtige impuls gekregen.

Voor de aanpak van hedendaags rechtsextremisme is een nieuwe aanpak nodig, zo adviseerde de Monitor vanochtend al.