VVD: aanvalsplan tegen drinkende jongeren

Icoon PolitiekDe alcoholindustrie, horeca, gemeenten en ggd-en moeten samen de strijd aanbinden tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Net als bij overgewicht, moet daar een samenhangend aanvalsplan voor komen waar iedereen bij betrokken is. Dat vindt Tweede Kamerlid Edith Schippers van de VVD.

Net als de meeste Tweede Kamerfracties vindt ook de VVD dat minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid in zijn preventienota te weinig voorstellen doet om drankmisbruik onder jongeren aan te pakken. Schippers wil dat gemeenten meer werk maken van het probleem en met ouders en jongeren gaan praten over alcoholgebruik.

Als voorbeeld noemde zij gemeenten waar de politie beschonken jongeren van de straat plukt en naar huis brengt om daar een gesprekje met de ouders te voeren.

Hoogervorst wilde eerder wel de accijns op alcohol verhogen en de leeftijdsgrens waarop jongeren alcohol mogen kopen verhogen van zestien naar achttien. Maar daarvoor kreeg hij onvoldoende steun in de Tweede Kamer. Ook de VVD was en is daar tegen. De Kamer ging wel akkoord met zijn plan om jongeren onder de zestien te vervolgen als zij alcohol kopen. Dat wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State.

In zijn laatste preventienota besloot Hoogervorst verdergaande plannen aan een nieuw kabinet over te laten. Dat kabinet is er nog niet, maar deze week zal de Tweede Kamer het onderwerp tijdens de begroting aan de orde stellen. Het is nog niet duidelijk of er nu wel een Kamermeerderheid is voor zijn oorspronkelijke plannen.