Verbod productie kwikbarometers

Icoon EuropaEen traditie van ruim 350 jaar aan kwikbarometers wordt zo goed als zeker stopgezet. Producenten van kwikbarometers moeten over ruim twee jaar sluiten, zo blijkt uit een ontwerpakkoord tussen EU-landen en het Europees Parlement.

Een meerderheid van de parlementsleden keurt het akkoord volgende week waarschijnlijk goed. ''Er zijn immers alternatieven beschikbaar en kwik is zeer giftig'', redeneert Europarlementslid Dorette Corbey (PvdA).

Barometers meten de luchtdruk, om zo de kans op zon of regen te voorspellen. De Italiaan Evangelista Torricelli maakte in 1644 het eerste instrument om luchtdruk zichtbaar te maken. Kwik bleek daarvoor de beste stof. Nederland heeft nog enkele bedrijven voor handgemaakte barometers.

Einde bedrijf
Jan van Agteren van het Barometeratelier in Lelystad is zeer bevreesd voor het dreigende verbod. ''Het verziekt mijn leven totaal'', zegt hij furieus. ''Het is het einde van mijn bedrijf. En wie gaat mijn hypotheek betalen?''

Van Agteren verkoopt nog drie barometers per week. Hij gebruikt daarvoor kwik dat mensen als afval bij hem afgeven. Een alternatief voor kwik bestaat niet, zegt hij. ''Geklets van politici die dat beweren! Iedereen die op de mavo is geweest weet dat er geen andere stof is met hetzelfde soortelijk gewicht als kwik.''

De vakman heeft nog een sprankje hoop gevestigd op Europarlementslid Hans Blokland (ChristenUnie) en enkele christendemocraten. Die ondernemen volgende week een laatste actie om de ambachtelijke producenten te redden. ''Maar de kans dat het lukt is erg klein: zo'n uitonderhandeld akkoord is moeilijk nog te veranderen'', erkent Blokland.Mag niet meer