Schuld jongeren ruim verdubbeld in 5 jaar tijd

Icoon EconomieSteeds meer jongeren kampen met financiŽle problemen. In de afgelopen vijf jaar is de gemiddelde schuld van jongeren tussen de 15 en 25 jaar toegenomen van 190 naar 410 euro. Dit is ťťn van de conclusies die het incassobureau Intrum Justitia trekt, na een analyse op ruim 1,5 miljoen consumentenvorderingen.

Volgens directeur Marc van Alphen van Intrum Justitia neemt de betalingsmoraal onder jongeren af. "Het uitgavepatroon strookt niet met de inkomsten. Daardoor betalen jongeren openstaande rekeningen niet. Het gaat dan vooral om internet- en telefoonrekeningen, maar ook om lesgeld."

Niet alleen jongeren hebben moeite met het aflossen van schulden. De betalingsachterstanden nemen onder alle leeftijden toe. Vijf jaar geleden bedroeg een gemiddelde vordering 318,50 euro, tegen 463,50 euro dit jaar. Daarbij gaat het vooral om rekeningen van ziekenhuizen, verzekeraars, apotheken, tandartsen en huisartsen.

Het incassobureau maakt zich vooral zorgen over de 65-plussers. Over het algemeen hebben zij de beste betaalmoraal, maar ook op het gebied van primaire levensbehoeften zorg, huur en energie stijgt bij 65-plussers het aantal onbetaalde rekeningen.

De toename wordt deels veroorzaakt door internationale ontwikkelingen, zoals verschillende oorlogen die een verhoogde olieprijs teweeg hebben gebracht. Daarnaast heeft het overheidsbeleid veel mensen parten gespeeld. De invoering van de euro, stijgende boetes, gematigde loonontwikkeling en het nieuwe zorgstelsel hebben de portemonnee van de burger geen goed gedaan.

Met dank aan pberends voor de submit.