Zwitsers keuren strengere asielwetten goed

PolitiekDe Zwitserse bevolking heeft zich zondag in een referendum uitgesproken voor aanscherping van de asiel- en vreemdelingenwetgeving. Bijna 70% van de kiezers heeft geoordeeld dat de regels om asielzoekers toegang tot het land te bieden veel strenger moeten.

Vluchtelingen die asiel aanvragen, moeten volgens de nieuwe wet altijd een geldig paspoort laten zien. Documenten zoals een rijbewijs zijn dan niet meer voldoende. Ook krijgen de vluchtelingen een lagere uitkering en worden afgewezen asielzoekers in hechtenis gehouden tot het moment van uitzetting.

Daarnaast worden ook de regels voor vreemdelingen die in Zwitserland verblijven veel strenger. Mensen die niet uit een van de EU-lidstaten komen, zullen aan scherpere regels moeten voldoen om hun verblijfs- of werkvergunning te verlengen.

Strengste wetten
De Zwitserse regering had de nieuwe wetten al eerder aangenomen, maar kerken en linkse bewegingen dwongen een referendum af. Zij reageerden zondag zeer teleurgesteld op de keuze van de Zwitsers. Het land krijgt nu een van de strengste wetten op het gebied van asielrecht in Europa.

De vluchtelingenorganisatie UNHCR van de VN sprak zich eerder al negatief uit over de nu aangenomen wetgeving.