'Anti-pestwetgeving nodig'

Icoon OnderwijsEls Hendrikse, schrijfster van het 'Zwartboek over pesten', heeft gisteren in de Tweede Kamer gepleit voor wetgeving tegen pesten. Dat deed ze bij de overhandiging van haar boek. Volgens haar doet de overheid veel te weinig om het pesten op scholen tegen te gaan. Met een wet zouden scholen gedwongen kunnen worden om een goed pestbeleid te voeren.

Hendrikse is zelf moeder van een dochter die gepest wordt. In haar boek beschrijft ze hoe ze daarmee omgaat. Ze hoopt dat het boek de ogen van politici opent. "Er is geen enkele wetgeving die iets over pesten meldt, en op veel scholen is er geen enkel beleid," aldus de schrijfster. Ze is van mening dat veel scholen het probleem simpelweg negeren, omdat de overheid ze niet dwingt iets tegen pesten te doen. Ze wordt bijgevallen door Tineke van Tilborg van de Stichting Stop het Pesten. Volgens haar doet de onderwijsinspectie "alsof pesten niet bestaat."

Kamerlid Aasted-Madsen van het CDA zei dat de overheid de inspectie wel alert kan maken, maar ze ziet niets in een wet. "Studenten op de pabo zouden moeten leren de eerste pestsignalen te herkennen. Zo kun je het pesten tegengaan. Met een wet stop je het niet."