Gouden handdrukken boven miljoen

Icoon BinnenlandsHoewel de meeste mensen hun salaris jaarlijks maar minimaal zien stijgen, is er voor de topmanagers van verschillende woningcorporaties en zorginstellingen weinig reden tot klagen. Ook wanneer ze ontslagen worden, verdienen ze nog flinke bedragen extra. Die bedragen lopen op tot boven de miljoen euro.

Dat wordt duidelijk uit de pas verschenen jaarverslagen van de semi-publieke instellingen. Deze bedrijven zijn door het kabinet verplicht gesteld dit soort uitgaven openbaar te maken om op die manier loonmatiging aan de top af te dwingen.

Bovenaan de lijst van gouden handdrukken staan twee bestuurders van woningcorporatie SWS in Eindhoven. Zij ontvingen beiden ruim een miljoen euro. Een ex-bestuurder van thuiszorgbedrijf Icare ontving bijna een miljoen, terwijl drie bestuurders van een woningcorporatie uit Friesland genoegen moesten nemen met een ruime drie ton per persoon. Een 'instituutsdirecteur' van de Hogeschool van Amsterdam ontving bij zijn vertrek bijna een half miljoen.

Bij beursgenoteerde bedrijven is de beloning van topmanagers inmiddels afgeremd. Wanneer zo'n bedrijf meer dan een jaarsalaris aan een manager uitkeert, moet de directie dat verantwoorden aan de aandeelhouders.