Nederlanders willen 4 dagen werken

Icoon EnquêteVeel Nederlanders geven aan het liefst vier dagen te werken. Verder beginnen Nederlanders graag voor negen uur 's morgens met de arbeid, om vervolgens rond vijf uur huiswaarts te keren. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de arbeidsmoraal van Nederlanders dat het bureau Interview-NSS uitvoerde in opdracht van de Telegraaf. Van alle ondervraagden gaf 47 procent aan liever één dag korter te werken dan de gebruikelijke vijfdaagse werkweek. In die vier dagen zou men aan het liefst tussen de vijfentwintig en veertig uur werken.

Het grootste deel van de ondervraagde Nederlanders, 67 procent, werkt in een week tussen de vijfentwintig en veertig uur. Een kleine 20 procent werkt langer dan veertig uur. Verder blijkt dat de meeste arbeiders zich niet druk maakt over zijn of haar carrière. Slechts één op de vijf vindt carrière maken belangrijk. Bovendien kiest de arbeider vaker voor het privé-leven dan voor carrière maken. Maar 8 procent van de ondervraagden is bereid om alles te geven voor een succesvolle carrière.

Meer uitkomsten van de enquête zijn te vinden op de site van de Telegraaf.