Allochtonen trekken naar randgemeenten

BinnenlandsHet inwonertal van Amsterdam zal de komende jaren blijven groeien. In 2025 telt de hoofdstad 813.000 inwoners, een stijging van 9,5% ten opzichte van nu. Het percentage allochtonen in de drie grootste steden van Nederland zal zich de komende 20 jaar stabiliseren rond de 30%. Daarentegen zullen er naar de randgemeenten allochtonen vertrekken. Zo zal het aantal niet-westerse allochtonen in bijvoorbeeld Schiedam, Diemen en Almere groeien tot bijna 30% in 2025.

De niet-westerse allochtonen zullen namelijk net als eerder de autochtonen in toenemende mate uit de grote steden wegtrekken naar kleinere plaatsen. Vooral het aantal Surinamers daalt. Het aantal Turken en Marokkanen in de steden neemt juist nog toe.

In 2025 telt Nederland naar schatting 16,9 miljoen inwoners, een stijging van 600.000. Als onderdeel van de totale bevolking neemt het aantal allochtonen toe van 1,7 miljoen naar 2,2 miljoen; de autochtone bevolking loopt licht terug, van 13,2 miljoen tot 12,9 miljoen.

Een en ander blijkt uit cijfers - de regionale bevolkings en allochtonenprognose - die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren publiceerde.