'Luchtkwaliteit 80% scholen slecht'

Icoon GezondheidHet is dramatisch gesteld met de luchtkwaliteit van veel schoolklassen. Bij 80% van de Nederlandsche scholen is de lucht viermaal zo slecht als de minimumnorm. Ook is het er vaak te warm of te koud. Als gevolg daarvan zijn er dagelijks gemiddeld 2000 leerkrachten en 20.000 leerlingen ziek. Dit stellen de GGD en het Astmafonds, waar TweeVandaag gisteren aandacht aan besteedde.

De overheidsorganisatie SenterNovem onderzocht in opdracht van het ministerie van VROM de kwaliteit van de lucht in klassen en constateert dat bij 80% van de scholen de gemiddelde CO2-waarde viermaal zo hoog ligt als de minimale norm. De lucht is twee- tot driemaal zo slecht als die in kantoren en gevangenissen. Schoolgaande kinderen krijgen dus drastisch slechtere lucht binnen dan bijvoorbeeld criminelen.

"Als je beseft dat je ziek wordt als je naar school gaat dan doe je dat toch niet meer," stelt Michael Rutgers, directeur van het Astma Fonds. Het Astma Fonds heeft sterk de indruk dat de slechte luchtkwaliteit, met allerlei schadelijke stoffen in hoge concentraties, veel nieuwe gevallen van astma veroorzaken.

De oplossing is volgens SenterNovem simpel, namelijk betere ventilatie. Frans Duijm, milieu-arts van de GGD-Groningen, pleit voor meer geld van de rijksoverheid. Ook vindt hij dat de klassen kleiner kunnen: "Je moet niet te veel kinderen in een klas proppen."

Het ministerie van VROM zegt in een reactie dat 'binnenmilieukwaliteit' een belangrijk aandachtspunt is en dat het er in de toekomst meer aan zal gaan doen.

De hele uitzending is online te zien.

Met veel dank aan pberends voor het herschrijven en aanleveren via de submit.