Aangifte tegen minister Zalm wegens fraude

Icoon AlgemeenEen man uit Laren heeft bij de politie in Den Haag aangifte gedaan tegen minister Zalm van Financiën. Volgens de Laarder, Martin Dessing, heeft Zalm gefraudeerd bij de omzetting van de gulden naar de euro in 2002. De minister zou hebben geweten dat de wisselkoers veel te hoog was, zodat veel mensen gedupeerd werden.

De koers van de euro had twee of 2,10 gulden moeten bedragen en niet 2,20371 gulden. Door de verkeerde koers zouden bijna 2,4 miljoen AOW'ers en 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden de afgelopen vier jaar te weinig hebben uitbetaald gekregen. Hierbij zou het gaan om tien procent van hun AOW of uitkering. Dessing zelf claimt 5000 euro.

Volgens de Laarder was Zalm op de hoogte van de foute omrekeningskoers, maar heeft hij die desondanks gehandhaafd bij de omrekening en uitbetaling in euro's aan AOW'ers en uitkeringsgerechtigden. Zowel de huidige directeur Brouwer als de voormalige directeur Sàs hebben bevestigd dat de minister een verkeerde koers gebruikte. In mei vorig jaar erkende Zalm, na jarenlange ontkenning, de onderwaardering.

Dessing verwijt Zalm ook dat hij zonder overleg met de Eerste en Tweede Kamer de foute omrekeningskoers heeft toegepast. Tevens zou de minister in strijd hebben gehandeld met het Verdrag van Amsterdam uit 1997, waarin bepaald is dat lidstaten elkaar niet mogen benadelen bij de invoering van de euro. De politie heeft gemeld de aangifte in onderzoek te hebben.
Bron: De Gooi- en Eemlander