Kinderen vinden vader minder belangrijk

Bijna eenderde van de vaders brengt nauwelijks tijd door met hun kroost. Gevolg is dat kinderen hun vader minder belangrijk gaan vinden dan hun moeder. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van het dagblad Trouw.

Vijf jaar geleden vond de helft van de ondervraagde kinderen tussen de tien en achttien jaar beide ouders even belangrijk. Nu vindt slechts 43 procent dat. Ruim de helft van de kinderen vindt hun moeder het belangrijkst. Het percentage kinderen dat alleen hun vader noemde daalde van vijf naar vier. Vooral meisjes vinden hun vader minder belangrijk.

Vaders brengen volgens de onderzoekers weinig tijd met hun kinderen door als dat op een doordeweekse dag minder dan een half uur is. Dat percentage is ten opzichte van eind 2000 gestegen van 27 naar 31.