Een kwart van de Europeanen is mentaal gestoord

De Europese Commissie stelt in een rapport vast dat meer dan een kwart van de Europese volwassenen lijdt aan mentale problemen. Het gevolg van deze problemen is dat de economische productiviteit vier procent is gedaald, daarom is het van groot belang dat er een gezamenlijk beleid wordt opgesteld om deze mentale problemen te behandelen.

Volgens de Commissie veroorzaken deze problemen het merendeel van de ruim 58.000 zelfmoorden per jaar. De eurocommissaris van volksgezondheid Markos Kyprianou liet weten dat het probleem al veel te lang onder het tapijt is geschoven.

Het rapport laat ook de grote verschillen tussen de lidstaten zien. In Griekenland zijn er bijvoorbeeld jaarlijks per honderduizend inwoners ongeveer vier zelfmoorden. In Litouwen zijn dat er vierenveertig per honderduizend inwoners.