Wetenschappers onderzoeken koeienruft

Wetenschappers van de University of California zijn met een wel heel merkwaardig experiment begonnen. Omdat de kwaliteitseisen aan zuivelproducten in de Verenigde Staten steeds strenger worden, is men nu aan het meten hoeveel gas een koe produceert en wat dit met de kwaliteit van de lucht doet.

Om dit te meten hebben de geleerden een bijzondere leefomgeving voor de koeien gemaakt, zodat ze niet met een plastic zakje achter de winderige koe in kwestie hoeven te gaan staan: de koeien lopen in een soort afgesloten plastic tunnel, waarin allerlei meetapparatuur staat opgesteld.
Volgens schattingen levert een kleine kudde koeien al snel evenveel vervuiling op als een auto, maar onderzoeker Frank Mitloehner denk dat dit wel meevalt en wil dat met dit onderzoek aantonen.Onderzoeker Mitloehner met zijn koeien in de 'windtunnel'