'11-9'-infoklacht tegen de Volkskrant

bregaladus had ons via de nieuws-submit te melden:

Op vrijdag 24 juni behandelt de Raad voor de Journalistiek een klacht tegen de Volkskrant die is ingediend door lezer Manuel op de Coul. De aanklacht luidt dat de Volkskrant censuur pleegt op essentiŽle informatie over de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.

Op de Coul duidt op de vele complottheorieŽn die de ronde doen, en die onder meer stellen dat de VS zelf achter de aanslagen zitten. Volgens de boze lezer heeft de Volkskrant daar geen (of veel te weinig) aandacht aan besteed.

Lezer Op de Coul schreef eerder al een brief naar de Volkskrant, waarin onder meer staat: ''Waar is de tijd gebleven dat kranten bij het vermoeden van een groot schandaal er meteen verslaggevers op zetten? Waarom worden de tegenstrijdigheden in het officiŽle relaas van 11-9 niet breeduit in de pers uitgemeten? In o.a. Duitse, Franse en Japanse kranten zijn er wel artikelen verschenen die dat doen. Er zijn heel veel mensen die denken dat er bedrog in het spel is. [...] Voor het functioneren van een democratie is het noodzakelijk dat burgers, parlement en regering door de media goed en naar waarheid geÔnformeerd worden. Zij mogen belangrijke nieuwsfeiten niet om wat voor reden dan ook verzwijgen. [... Ik] kan niet anders dan concluderen dat er bij de Volkskrant onwil heerst om de waarheid van de aanslagen van 11-9 te leren kennen en antwoorden te zoeken op de talloze nog openstaande vragen daaromtrent.''

-
Zie voor meer info dit artikel op Daanspeak.com
Een kritische informatieve 911-site, die Op de Coul aanbeveelt.