Weblog VKmag negeert klacht MDI

Weblog VK Magazine (voorheen VolkomenKut) ligt overhoop met het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). De webloggers weigeren een paar reacties te verwijderen die volgens het MDI in strijd zijn met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Het gaat om reacties onder een bericht op VKmag over de SGP en ChristenUnie, die het programma 'God Bestaat niet' van Rob Muntz en Jan Paul van de Wint van de buis willen laten halen.

Zo is het MDI gevallen over een reactie van VKmag-user Herbie! (gepost op 08/06 om 07:18 PM) die schrijft: ''@ henry idd laten we dat christentuig op een kruis spijkeren en verbranden''. Bij zijn posting staat een kruis dat in brand is gestoken.

Volgens VKmag zijn er nog twee reacties die het MDI verwijderd wil zien: ''Het MDI verzoekt ons dan ook dringend om deze reacties te verwijderen''. De makers van het log zeggen voorlopig niet in te gaan op de eis van het MDI, omdat ze twijfelen aan de werkwijze van de bestrijders van discriminatie op internet. ''Regelmatig krijgen verschillende bevolkingsgroepen ervan langs in de reacties, maar daar horen wij helemaal niets van. Natuurlijk moderaten we zelf een hoop. Maar nu het Christelijk geloof ook in de reacties van VK onder de loep wordt genomen kregen wij binnen 18 uur een verzoek tot verwijdering binnen van het MDI. Meet het MDI niet een beetje heel erg veel met twee maten?'', vragen de makers van het weblog zich af.

Het MDI stelt meestal eerst de desbetreffende website op de hoogte wanneer men uitlatingen aantreft die volgens het MDI niet door de wettelijke beugel kunnen. Wanneer een website geen actie onderneemt schrijft het MDI de provider aan en doet in laatste instantie soms aangifte bij de politie.