Moslimsekte krijgt vergunning in Kampen

Icoon Binnenlands nieuws Het Kampense college van B en W heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een vergunning verstrekt om op twaalf zaterdagen van dit jaar een standplaats in te richten, zodat ze haar ideologie kan verspreiden. De Ahmadiyya-beweging is een moslimsekte die een overwinning op het christendom en het jodendom voorspelt.

Voornaamste doel van de sekte is de religie van de islam Ūn zijn oorspronkelijke, zuivere vorm aan de wereld te presenteren en om de ware islamitische geest bij de moslims zelf te doen herleven'. Ze presenteert de islam als 'de liberale, rationele, tolerante, niet-ritualistische en levende godsdienst'.

De beweging wordt binnen de islam gezien als een ketterse beweging omdat de profeet Mohammed niet als laatste profeet op aarde wordt erkend. Naar eigen zeggen heeft de beweging zo'n 200 miljoen leden, verdeeld over 125 landen. In Nederland zijn dit er 1500. De van oorsprong Pakistaanse beweging is in Pakistan verboden. Amnesty International maakt al jaren melding van vervolging van de beweging door de meerderheid van de moslims, de soennieten.

Een Duitse wetenschapper beschouwt de groepering zelfs als een gevaar voor de democratie. Volgens dr. Hiltrud SchrŲter gaat het om een totalitaire beweging en worden de leden gehersenspoeld. Naar buiten doet de beweging zich voor als liberaal en pacifistisch, intern zou echter de bestudering van Adolf Hitlers Mein Kampf worden aanbevolen.