Bernhard schreef in '37 brieven aan Hitler

Dagblad Trouw heeft in het Bundesarchiv in Berlijn twee brieven gevonden die prins Bernhard aan vooravond van zijn huwelijk met kroonprinses Juliana, begin 1937, aan Adolf Hitler heeft geschreven. In de brieven betuigt de prins zijn steun aan het Duitsland van die tijd. Bernhard stond in die dagen onder grote druk van Duitse diplomaten en de Duitse pers, die fel twijfelden aan zijn loyaliteit met Duitsland. Het werd de prins met name kwalijk genomen dat hij niets zou hebben gedaan aan incidenten in Nederland waarbij onder meer vlaggen met het hakenkruis waren neergehaald.

Bernhard wilde voorkomen dat het huwelijksfeest onder de kritiek op zijn persoon zou lijden. De paspoorten van enkele Duitse gasten waren toen al door het Duitse regime in beslag genomen om te voorkomen dat zij naar de bruiloft van Bernhard en Juliana zouden gaan. Op 3 januari 1937 gaat er een geheime brief van de prins via de diplomatieke post naar Hitler. Prins Bernhard schrijft dat de vlag incidenten op misverstanden berusten. Het zit hem dwars dat het Duitse volk ''zo'n fout beeld'' van hem heeft; In de pers werd hij omschreven als een landverrader. Hij wil dat Hitler de Duitse pers tot de orde roept en hem eerherstel verleent. Hitler reageert op de brieven door de paspoorten van de gasten die naar het huwelijk met de prins wilden gaan weer terug te laten geven.

De Nederlandse regering stond toendertijd voor een dilemma. Ons land koesterde net als tijdens de Eerste Wereldoorloog zijn neutraliteit en wilde zich liever niet bemoeien met de interne zaken van Duitsland, in 1937 een bevriende natie. Maar aan de andere kant kan de prins niet aan zijn lot worden overgelaten. Het gaat hier tenslotte om de aanstaande echtgenoot van kroonprinses Juliana die al met één been in Nederland staat.

Het is duidelijk dat prins Bernhard in die jaren iedereen te vriend wilde houden, de Hitler van 1937 incluis, die in 1935 al de rassenwetten van Neurenberg afgekondigde -'zum Schutz des Deutschen Blutes'- die de klopjacht op alle niet-ariërs formaliseren. De staat verstoot bijvoorbeeld alle Joodse ambtenaren en huwelijken met Joden zijn voortaan strafbaar, om maar een paar voorbeelden te noemen. Het is een tijd waarin alle Duitsers gemerkt hebben dat er geen politieke partijen, vakbonden of onafhankelijke kranten meer bestaan. Het is ook de tijd waarin de wereld in 1936 nog deelnam aan de Olympische Spelen in Berlijn.

Dagblad Trouw heeft de complete brieven vandaag gepubliceerd (login vereist).