Wilders wil mensen zonder rechter opsluiten

Geert Wilders die vorige week terugkeerde in de Tweede Kamer laat in een interview met dagblad Trouw weten vol vuur verder te gaan met zijn missie. De 'zittende eilite' is volgens hem gewaarschuwd, omdat het volk het beleid ''spuugzat'' is.

Hij herhaalde dat wat hem betreft de grenzen de komende 5 jaar dicht gaan voor alle niet-westerse immigranten. De inburgeringseisen die het kabinet nu stelt aan niet-westerse allochtonen stellen volgens de ex-VVD'er niets voor. Ook wil Wilders dat mensen zonder tussenkomst van de rechter gevangen kunnen worden gezet. Met name lieden die behoren tot de groep van 150 moslims die door de AIVD gevolgd worden, mogen wat hem betreft meteen in de cel worden gegooid: ''We zich normaal gedraagt mag van de geneugten van de rechtsstaat genieten. Maar mensen die de rechtsstaat om zeep wilen helpen met hun islamofascistische denkbeelden en die het liefst de sjaria willen invoeren, hebben daar geen recht op. Het recht op veiligheid van Nederlandse gezinnen prevaleert boven het recht van terroristen.'' Het Kamerlid wijst er op dat de Nederlandse grondwet in principe ruimte schept voor zijn idee: ''Artikel 103 zegt dat in uitzonderlijke gevallen van gevaar er zonder tussenkomst van de rechter mensen gevangengezet kunnen worden. Je kunt zeggen dat het een te zwaar middel is, maar het is niet onconstitutioneel.''

De politieke partijen hebben na de opkomst van Pim Fortuyn volgens Wilders ''nul-komma-nul'' geleerd. ''Er verandert niets. Het moslimterrorisme kon je al jaren zien aankomen, maar de politieke elite negeerde het. En nog steeds is de politiek te incompetent om het aan te pakken. Een meerderheid van de bevolking wil Turkije niet in de EU, maar de politiek luistert niet, dendert gewoon door. De criminaliteit gaat gewoon door. De mensen in het land zijn het spuugzat.''

'Cultuur politieke islam in moslimlanden achterlijk'
Wilders vindt ook dat er niet verder kan worden gegaan met de multiculturele samenleving zoals die nu is ingekleed: ''De mensen in Nederland zijn het zat om te doen alsof culturen gelijk zijn. Dat is ook niet zo. Onze westerse op christelijk-joodse en humanistische waarden gebaseerde cultuur is vele malen aangenamer, ontwikkelder en dus ook beter dan de islamitische. De cultuur van de politieke islam zoals die in alle Arabische en islamitische landen heerst is bovendien uitermate wreed en zondermeer achterlijk.''

Het bedreigde Kamerlid benadrukt dat hij niet zegt dat moslims niet deugen en fout zijn. ''Maar zij hebben wel een enorme achterstand. En ook ik weet dat niet elke moslim een extremist is, maar we moeten inzien dat er een recrutering voor de djihad aan de gang is. Degenen die zich willen laten recruteren zijn nog in de minderheid maar het is wel een groeiende groep.''

Partij
De politieke partij die Wilders bezig is op te richten wordt geen one-isuepartij, zegt Wilders. Het zal een volwaardige partij worden die ook een antwoord zal hebben op problemen op de weg, in de gezondheidszorg en sociale zekerheid. ''Geloof me, we komen met opzienbarende voorstellen.''

Als stroming denkt het Kamerlid dat zijn partij het etiket 'conservatief-liberaal' zal verdienen. ''Maar welk etiket de media erop plakken, mogen ze straks zelf verzinnen. Ik laat mij niet in een hokje duwen.''

Wilders zegt zich bewust te zijn dat de bedreigingen aan zijn adres nog lang kunnen aanhouden, dat hij nog jaren onder bescherming moet leven. Maar hij zal zich er niet door laten weerhouden, zo beweert hij stellig in het interview.