Steun radicale islam in Nederland groter dan verwacht

In de brief die de ministers Piet Hein Donner van Justitie en Johan Remkes van Binnenlandse Zaken gisteren over de moord op Theo van Gogh naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, staat dat in Nederland duizenden moslims wonen die sympathiek staan tegenover het moslimextremisme. De brief baseert zich op gegevens die afkomstig zijn van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Deze moslims vormen een belangrijke voedingsbodem van waaruit de harde kern van radicale moslims zijn medestanders kan werven. Schokkend is dat tot de groep extremisten ook een groot aantal moslimjongeren behoort, soms niet ouder dan 15 jaar, die zo gehersenspoeld zijn dat zij bereid zijn geweld te gebruiken en om als jihadstrijder te sterven. Volgens de AIVD wordt zelfs op scholen voor de jihad geronseld.

Beperkt
Volgens de Telegraaf zijn de fractievoorzitters die lid zijn van de commissie voor de inlichtingenen veiligheidsdiensten in de Tweede Kamer, gisteren over dit feit vertrouwelijk ingelicht door het kabinet. De fractieleiders zouden zeer geschrokken zijn van de informatie, omdat hier uit zou blijken dat het moslimextremisme veel dieper in de Nederlandse samenleving is geworteld dan tot nu toe werd aangenomen.

Het aantal personen en netwerken in Nederland dat in termen van actief geweld denkt en handelt is beperkt, zo stelt de AIVD. De voedingsbodem waaruit zij kunnen putten is echter veel groter. ''Over de omvang daarvan valt met zekerheid weinig te zeggen, maar er dient eerder in termen van duizenden dan van honderden te worden gedacht'', zo schrijven Donner en Remkes.

-
Het tv-programma NOVA besteedt vanavond aandacht aan radicaliserende jongeren in Nederland en bekijkt welke rol het onderwijs hierin kan spelen om dit te voorkomen. Te gast zijn minister van Onderwijs Maria van der Hoeven, programmamaakster en journaliste Samira Abbos en voorzitter van Schoolmanagers Voortgezet Onderwijs Pieter Hettema. (Nederland 3 om 22:20 uur. Herhaling 01:50 uur)