Kastekort leidt tot nieuwe onrust in LPF

Icoon politiek binnenland nieuwsEen nieuwe scheuring dreigt voor de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Aangevoerd door de huidige partijvoorzitter Henrick Fabius dreigen een aantal leden van het hoofdbestuur een nieuwe vereniging op te richten. Fabius hoopt dat een groot deel van de leden en de Kamerfractie hem volgen.

De mogelijke splitsing volgt op de afwijzing van een faillissementsaanvraag door een Rotterdamse rechter. Fabius, in functie sinds juni, zag een faillissement als beste manier om een doorstart te maken zonder schulden. De LPF heeft een acuut kastekort van ongeveer 250 duizend euro. Deze strategie werd gesteund door de Kamerfractie van de LPF. Twee andere bestuursleden waren echter ontstemd, en zagen de aanvraag als een verkapte poging zonder ledeninspraak de 'oude LPF' te lozen, terwijl onder dezelfde naam zou worden verdergegaan.

Na de afwijzing van de rechter hebben Fabius en zijn medestanders Pieterman en Swarte hun vertrek aangekondigd. Bij de Kamer van Koophandel hebben zij inmiddels een nieuwe 'Vereniging LPF' laten registreren. Daarnaast worden pogingen ondernomen provinciale bestuursleden achter de actie te krijgen. De beide overgebleven bestuursleden willen de oprichting van de nieuwe LPF niet accepteren. "Dat vechten we aan, desnoods tot aan de rechter", aldus bestuurslid Belder. Partijadviseur Marten Fortuyn liet in een reactie weten genoeg te hebben van het 'gedonder' in de partij die zijn broer oprichtte: "Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Ik kan het niet meer volgen. Het is nog erger dan in een bananenrepubliek."