NASA: Mogelijk leven op Mars geŽvolueerd

De NASA heeft opnieuw een stukje van de geheimen van Mars onthuld, en zegt dat nieuwe vindingen aantonen dat er voor een dusdanige tijd stromend water op Mars geweest is, dat het mogelijk is dat er leven geŽvolueerd is. Dit meldt New Scientist.

Toonden eerdere data van de Mars-rover Opportunity aan dat er zich in het verleden grote hoeveelheden water in het Meridiania Planum bevonden, nu zijn er bewijzen dat er voor zeer lange tijd water stroomde. Er bevond zich niet voor jaren, maar voor eonen aan water. Een eon is een tijdsspanne van honderd miljoen tot miljarden jaren lang.

De nieuwe aanwijzingen komen voort uit analyse van gesteente in de Endurance-krater, waar de Opportunity in afgedaald is. Er zijn geulen te zien die door water gevormd konden zijn, en de nieuwe ontdekking toont aan dat dit eonen lang bloot stond aan stromend water: Een dunne richel van vertikale plaatjes aan de zijkant van een platte steen - te zien op onderstaande foto - is ontstaan uit een laag rots dat gevormd is toen eerdere rotslagen braken. Toen er mineraalrijk water doorheen stroomde, liet dit materiaal achter. Dit materiaal is harder dan het omliggende materiaal, dus toen de rots weg-erodeerde liet het een harde rand achter. De breuken zouden kunnen zijn ontstaan door de inslag die de krater veroorzaakte.

Zowel in de eerdere krater genaamd Eagle als in de Endurance krater heeft de rover ongebruikelijke mineralen aangetroffen, achtergelaten door opgeloste zout kristallen en hematiet bollen - dit toont aan dat er water gestroomd heeft. De nieuwe ontdekking toont aan dat er honderden miljoenen tot miljarden jaren lang water gestroomd moet hebben, wat volgens de NASA lang genoeg is om leven te laten evoluŽren.


De dunne richels tonen aan dat er eonen lang water gestroomd moet hebben