"Veel eikenprocessierupsen dit jaar"

Volgens H. Stigter van de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen is de kans op een explosieve groei van het aantal eikenprocessierupsen dit voorjaar erg groot. De onderzoeker geeft aan dat het zelfs mogelijk is dat de plaag groter zal zijn dan in 1996. In dat jaar was de overlast van de beestjes tot nu toe het ergst.

Stigter wijst erop dat de rupsen hun leefgebied de afgelopen jaren hebben uitgebreid: Ze leven nu ook boven de grote rivieren, in plaats van alleen in Limburg en Noord-Brabant. De eikenprocessierups komt alleen in eikenbomen voor en dankt zijn naam aan de colonne waarin hij zich verplaatst. Elke rups bezit duizenden brandhaartjes die de huid, ogen en luchtwegen irriteren. In ernstige gevallen kan hierdoor zelfs blijvend letsel ontstaan.

Ook de niet centraal geregelde bestrijding van de rups is een groot probleem, aldus Stigter. Sommige gemeenten verbranden de beesten of zuigen ze weg, maar anderen doen helemaal niets aan de rupsen.


Een kolonie eikenprocessierupsen. Foto: BN/De Stem