'Groei wereldbevolking stopt voor 2050'

Het Amerikaanse bureau voor de statistiek heeft berekend dat in 2050 de wereldbevolking niet langer zal groeien. Vijftien jaar geleden, toen de top van de wereldbevolkingsgroei vermoedelijk werd bereikt, kregen vrouwen mondiaal gemiddeld 3,3 kinderen. Dat is nu teruggebracht tot 2,6 kinderen. In Nederland is dat nu 1,8 kinderen per vrouw gemiddeld.

In 2002 groeide de wereldbevolking nog met 74 miljoen mensen tot 6,2 miljard mensen in totaal. Dit is echter een grove schatting; accurate cijfers zijn niet te genereren. Volgens het bureau wordt de groei sterk beÔnvloed door de Aids-epidemie in Afrika. Over enkele jaren zal daar de levensverwachting nog maar 30 jaar zijn. In Westerse landen ligt dat tussen de 70 en 80.