Bush valt Kerry aan op veiligheid

Maandag heeft president Bush zijn aanval op zijn Democratische tegenstander Kerry voortgezet door hem nu aan te vallen op het gebied van veiligheid. In 1995 had Kerry bij de Senaat een voorstel gedaan om voor 1,5 miljard dollar te snijden in het budget voor de veiligheidsdiensten. Bush noemde dit in zijn speech die hij hield voor geldschieters van zijn campagne "totaal onverantwoordelijk".

Kerry heeft middels zijn woordvoerder al laten weten dat de beschuldigingen "misleidend" zijn. Kerry, die voorheen senator voor Massachusetts was, zou het voorstel hebben gedaan omdat het geld werd "misbruikt als smeergeld voor de defensie-industrie". De woordvoerder noemde ook nog het feit dat de afgelopen zeven jaar steeds voor de 200 miljard dollar aan uitgaven voor de veiligheidsdiensten heeft gestemd.

Bush, die in de opiniepeilingen enkele procentpunten op Kerry achter loopt, probeert met een agressieve manier het verkiezingstij te keren. Door het afschilderen van Kerry als een zwakke politicus met een weifelend karakter, probeert Bush aan te tonen dat Kerry ongeschikt is om leiding te geven aan de oorlog tegen het terrorisme.

Kerry trekt juist van leer tegen de "ondoordachte beslissingen" van Bush. In Florida uitte Kerry ook nog forse kritiek op het besluit van de president om maar een uur te verschijnen voor een commissie van het Congres die het functioneren van de veiligheidsdiensten voor 11 september 2001 onderzoekt.

Het is niet verwonderlijk dat Kerry in Florida is. Dinsdag zullen in deze staat en drie andere zuidelijke staten de Democratische voorverkiezingen plaatsvinden. Spannend zal het niet worden omdat alle serieuze tegenkandidaten van Kerry zich inmiddels hebben teruggetrokken.

-
Zie voor meer informatiee over de Democratische voorverkiezingen het Dossier Elections 2004