Belasting slaat 'moeilijke groepen' over

De Telegraaf meldt vandaag dat bepaalde groepen burgers door de belastingdienst ontzien worden. Hierbij moet gedacht worden aan lieden bij wie belastinggelden moeilijk te innen zijn, zoals woonwagenbewoners en Hells Angels. Ook gemeenten en elektriciteitsbedrijven blijken moeite te hebben om op kampjes of motorhonken te komen. Daardoor bestaan er lokale vrijstaten, waar de bewoners niet of nauwelijks belasting betalen.

Het ministerie van Financiën heeft vandaag de berichtgeving van de Telegraaf in grote lijnen bevestigd. VVD en PvdA hebben al woedend gereageerd en eisen maatregelen. Zij vinden dat zonodig de politie maar ingeschakeld moet worden om ''moeilijke plekken'' toegankelijk te maken voor controleurs.

Staatssecretaris Wijn van Financiën laat momenteel al uitzoeken of de fiscus mensen overslaat bij het innen van belastingen. Dat onderzoek is ingesteld nadat bleek dat bewoners van het Limburgse woonwagenpark Vinkenslag jarenlang bijna geen belasting hoefden te betalen.