Nieuwe theorie over oorsprong piramiden

De piramiden zijn waarschijnlijk te danken aan de beslissing van de oude Egyptenaren om muren om de koningsgraven heen te bouwen. Dat is de mening van Guenter Dreyer, een expert op het gebied van vroege Egyptische begrafenisrituelen, die zijn theorie vandaag toelichtte. Dreyer baseert zijn theorie op overeenkomsten tussen de allereerste Egyptische piramide van farao Djoser in Sakkara en de tombe van zijn directe voorganger.

De piramide in Sakkara, die bekend staat als de trappiramide, begon als een grafkamer met daarop een afgeplatte 'heuvel' van zo'n acht meter hoog. Dit komt overeen met tombes van eerdere farao's die een zelfde soort structuur op de ondergrondse grafkamers lieten bouwen. Rondom de tombe met de 'heuvel' erop werd vervolgens een muur opgetrokken. Dit gebeurde ook in Sakkara, maar omdat de muur veel dichter rond het graf was gebouwd, belemmerde deze van buitenaf het zicht op de 'heuvel'. "Dit was een probleem, want de heuvel stond voor de Egyptenaren symbool voor de oerheuvel van de schepping en was nodig om de wederopstanding van de farao te garanderen", vertelde Dreyer.


Een ommuurde mastaba

De architecten losten het probleem op door de heuvel te verhogen met nog een verdieping zodat het weer zichtbaar was. Daarna besloten ze kennelijk om er steeds nieuwe etages aan toe te voegen. De piramide van Sakkara is daarmee een tussenvorm van de eerdere platte structuren, de mastaba, en de gladde klassieke piramiden van Giza. Archeologen speculeerden al langer dat de piramiden een verlenging van de mastaba waren, Dryers theorie verklaart waarom het gebeurde. Toen de muur het zicht op de mastaba belemmerde moest er een verdieping op omdat de mensen anders de grafheuvel niet konden zien.