Steun voor uitzetbeleid neemt weer toe

pberends had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Er komt meer steun voor het asielbeleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, die zondag is gepubliceerd. Vooral onder de D66-stemmers is de steun voor de strenge plannen toegenomen.

Momenteel staat volgens het onderzoek 61 procent van de Nederlandse bevolking achter de plannen van Verdonk. Eerder slonk dat nog van 65 tot 55 procent. De manier waarop de minister in de media haar beleid verdedigde en de oproep van PvdA-voorzitter Koole aan gemeentebestuurders om zich tegen de plannen te verzetten zouden aan de stijging hebben bijgedragen.

Vooral bij de oppositiepartijen is men meer in de plannen gaan zien. De PvdA is echter een uitzondering, daar is het aantal gedaald naar 37 procent. Bij D66 staat nu 52 procent achter het beleid, tegenover een ruime minderheid in de peiling van 3 februari. Meer dan 1000 mensen werd om hun mening gevraagd.