Helft jongeren vindt zichzelf te dik

Uit een onderzoek van Kaboem, een website voor jongeren in de leeftijd van 9 tot 15 jaar, blijkt dat bijna de helft van de jeugd zichzelf te dik vindt. Van de meisjes vindt 43% zichzelf een beetje te dik en 16% veel te dik. Bij de jongens ligt dat respectievelijk op 30% en 7%.

Zo'n 44% van de meisjes doet wel eens aan de lijn, van de jongens lijnt 23% wel eens. Van de ondervraagden snoept 38% een paar keer per dag en 9% meent dat ze niet gezond genoeg eten. Aan sport wordt relatief veel tijd besteed; 71% sport een paar keer week en 66% wil best vaker sporten.

Opvallend is dat de jongeren die zichzelf te dik vinden niet meer lijnen of minder snoepen, dan de groep die zich niet te dik vindt. Ook het zelfbeeld over gezond eten is niet veel anders.