45 procent van Kazaa-downloads bevat virus

WaynO- had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Uit onderzoek van TruSecure, een Amerikaans IT-beveiligingsbedrijf, blijkt dat zo'n 45 procent van de files die met Kazaa gedownload worden een virus bevat. Volgens onderzoeker Bruce Hughes gaat het vooral om opzettelijk verspreide virussen, Trojan Horses of het van binnenuit openzetten van poorten.

Bedrijven wordt geadviseerd hun personeel te waarschuwen voor peer-to-peeractiviteiten. Hughes denkt dat het delen van bestanden een groot gevaar vormt voor zakelijk en privé internetgebruik. Verder zitten er te veel gaten in de huidige software om besmetting door een virus te voorkomen.

Hughes vreest dan ook voor een nieuwe grote besmetting zoals het Bugbear-virus. "We verwachten een nieuwe grote gebeurtenis in 2004 die minstens enkele miljarden dollars schade aan gaat brengen. Bedrijven die niet op tijd adequate maatregelen nemen, zullen hard geraakt worden," aldus de onderzoeker.