[update] EU ontkent weigering publicatie

Pingguest had ons via de newssubmit een geheel herschreven bericht gestuurd, waarvoor onze dank!

De EU ontkent dat het in opspraak geraakte rapport over antisemitisme niet zal worden gepubliceerd en meldt op haar website dat het rapport op een later tijdstip zal worden gepubliceerd. De publicatie van het rapport is uitgesteld omdat het rapport niet voldeed aan de kwaliteitseis en empirisch bewijsmateriaal in het rapport ontbrak.

Het Europese Comité tegen racisme en xenofobie zou volgens eerder berichten een rapport over antisemitisme in Europa hebben geweigerd te publiceren, nadat duidelijk werd dat vooral moslims en pro-Palestina groeperingen zich schuldig maken aan dergelijke incidenten.

Het Comité zou met de onderzoekers in aanvaring zijn gekomen over de juiste definitie van antisemitisme. Volgens bronnen rondom het Comité zou de weigering tot publicatie een politiek besluit zijn, aldus de Financial Times.

Volgens de onderzoekers is er sprake van een toenemend antisemitisme bij moslims en linkse actiegroepen. Het Comité vindt echter dat de onderzoekers zich te veel hebben gefixeerd op moslims en groepen die de Palestijnse kant kiezen in het Midden-Oostenconflict. Het onderzoek zou daardoor bevooroordeeld zijn.

Beate Winkler, de voorzitster van het Comité, heeft tegen de Financial Times verklaard dat het rapport niet is gepubliceerd vanwege tijdgebrek en onenigheid over de definitie van antisemitisme. Zij heeft tevens beloofd dat in het volgende rapport wel zal worden gerapporteerd over antisemitisme bij moslims.

De EU zal haar onderzoek voortzetten en hoopt het rapport begin 2004 te publiceren.

Dit bericht is voor het laatst gewijzigd op zaterdag 29 november om 18:07