Gemeente staat begrafenis in eigen tuin toe

-peet- had ons via de newssubmit het volgende herschreven bericht te melden:

Twee mannen mogen van de gemeente Skarsterlân na hun dood in hun eigen tuin begraven worden. Volgens de wet op de lijkbezorging mogen gemeenten burgers toestemming verlenen die op eigen grond willen worden begraven.

De inspectie van het ministerie van VROM is echter bang dat van de toestemming precedentwerking uitgaat en heeft de gemeente geadviseerd de begrafenissen in de tuin te verbieden. Burgemeester Kuiper van Skarsterlân vindt dat geen steekhoudend argument en heeft om een nieuw advies met betere argumenten gevraagd. Dat heeft hij nooit ontvangen.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het eenmaal per vijftig jaar een keer plaats dat een gemeente het verzoek krijgt voor een particuliere begrafenis. De raad moet op 17 december een definitieve beslissing nemen over de toekomstige teraardebestelling.