MKB wil fors snijden in arbeidsvoorwaarden

Als het aan MKB-Nederland ligt, dan wordt er fors gesneden in de arbeidsvoorwaarden van werknemers. De organisatie van middelgrote en kleine ondernemingen zegt dat de huidige wetten als Arbeid en Zorg, Flex en Zekerheid, Aanpassing Arbeidsduur, Arbeidstijdenwet, ontslagwetgeving en de Arbeidsomstandighedenwet niet meer van deze tijd zijn, omdat ze afkomstig zijn uit een periode van hoogconjunctuur. Bovendien zouden veel afspraken in CAO's te veel een sfeer van luxe uitademen.

"Ik wil niet terug in de tijd, maar onderkennend dat het slechte economisch tij gediend is bij een flink stuk dynamiek op de arbeidsmarkt, moeten we niet langer denken in heilige huisjes en een aantal zaken op de schop durven nemen." Dit zei MKB-voorzitter L. Hermans vandaag tijdens het jaarcongres van de ondernemersorganisatie in het Scheveningse Kurhaus.

MKB-Nederland is van mening dat de rechten, stammende uit de periode van hoogconjunctuur niet langer gehandhaafd kunnen worden. De Arbo-wet zou volgens Hermans als eerste op de schop genomen moeten worden. Hermans is van mening dat den regels en rechten van werknemers op het gebied van arbeidsomstandigheden beperkt worden tot Europese wetgeving. "Nederland moet niet telkens allerlei specifieke aanvullingen aanbrengen."

Ook zou de ontslagwetgeving omtrent het afvloeien van personeel om bedrijfseconomische redenen eenvoudige gemaakt moeten worden. Dit geldt ook voor de Arbeidstijdenwet. Werkweken moeten langer worden als dat nodig is, vindt Hermans. Ook het betalen van de hoge overwerkvergoedingen, die momenteel in veel CAO's zijn afgesproken, moet gereduceerd worden.

Hermans hekelde tevens de verplichting in CAO's voor werkgevers om het loon van arbeidskrachten in hun eerste ziektejaar honderd procent door te betalen. Van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf denkt zeventig procent dat deze regel niet bijdraagt aan het verbeteren van de arbeidsproductiviteit, omdat het werknemers niet zou prikkelen weer aan het werk te gaan.