Europees rijbewijs op komst

Irakees had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Europese Commissie heeft woensdag voor de invoering van een Europees rijbewijs gepleit. Zo moet een einde worden gemaakt aan de meer dan tachtig soorten rijbewijzen die op dit moment in de vijftien lidstaten van de Europese Unie geldig zijn.

Het is de bedoeling dat het Europese rijbewijs in de hele EU onder dezelfde voorwaarden wordt vestrekt. Nu kent ieder land nog zijn eigen regelgeving waardoor er grote verschillen zitten in bijvoorbeeld de geldigheidsduur en de vraag of oudere weggebruikers een periodiek herexamen moeten doen.

Het nieuwe rijbewijs zou een geldigheidsduur van tien jaar voor gebruikers jonger dan 65 jaar moeten krijgen en een geldigheidsduur van vijf jaar voor oudere chauffeurs. Rijbewijzen voor bussen en vrachtwagens krijgen een geldigheid van vijf jaar voor houders onder de 65 en van één jaar voor 65-plussers.

Daarnaast wil de Commissie ook een algemeen bromfietscertificaat invoeren. De minimumleeftijd daarvoor moet 16 jaar worden. In een aantal lidstaten is het nu toegestaan vanaf 14 jaar, zonder rijbewijs, een bromfiets te besturen.

Voor het Europese rijbewijs kan worden ingevoerd, zullen de plannen eerst door de lidstaten en het Europees Parlement moeten worden goedgekeurd.