''Kinderbijslag intrekken bij discriminatie''

De Amsterdamse wethouder Rob Oudkerk (PvdA) wil dat ouders van wie de kinderen discrimineren, een deel van de kinderbijstand kwijtraken. De PvdA'er komt met dit plan omdat steeds meer scholen met veel allochtone leerlingen onder meer problemen ondervinden met jodenhaat, als ze lessen over de holocaust geven.

Oudkerk wil dat de minister hiervoor wettelijke maatregelen gaat nemen, die zo'n inhouding in de toekomst mogelijk moet maken.

Morgen gaat Oudkerk praten met de overkoepelende organisatie van scholen voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Hij wil afspraken maken over de aanpak antisemitisme op scholen. Niet alleen hebben de scholen meer moeite om les te geven over Wereldoorlog II en de holocaust door de toenemende anti-joodse houding van een deel van de leerlingen, óók worden homoseksuele onderwijzers meer bedreigd.

De Amsterdamse burgemeester Job Cohen heeft onthutst op de berichten over discriminatie op scholen gereageerd. Hij spreekt van een "grove schending van de normen die wij in Amsterdam hebben".

Cohen gaat met de politie afspraken maken over de behandeling van antisemitische en anti-homo-incidenten. "Wie de geschiedenis van Amsterdam kent, weet waar antisemitisme toe heeft geleid". Volgens Cohen horen joden zich veilig te voelen in de hoofdstad. ''Hetzelfde geldt voor vrouwen en voor homoseksuelen, die niet voor niets een emancipatiestrijd hebben gestreden''.

Een aantal Joodse scholen in Amsterdam heeft de afgelopen tijd al een verzoek ingediend voor extra beveiliging.