"Trams negeren veiligheid anderen"

Daleo had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Trambedrijven maken zich nauwelijks druk om de veiligheid van andere weggebruikers. Het belangrijkste is dat ze volgens schema rijden, want dat is bepalend voor het vaststellen van hun budgetten.

De Raad voor de Transportveiligheid, onder voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven, concludeert dat in een rapport. Met name voor fietsers en voetgangers hebben is het gevaar bij een botsing met een tram groot. Per gereden kilometer is voor hen de kans op een fataal ongeluk dertig keer groter dan bij een personenauto.

Volgens de Raad ontbreekt het aan wetgeving voor trams, met name voor de maximumsnelheid en de remkracht.