Aanpak XTC slap in Nederland

De strijd tegen XTC wordt in Nederland niet serieus genoeg genomen. De bevoegdheden van politie zouden moeten worden uitgebreid om zo meer drugscriminelen aan te kunnen pakken. Dit aldus John Walters, de hoogste adviseur van de Amerikaanse regering op het gebied van drugsbeleid.

Den Haag zou zich veel te veel laten leiden door een misplaatst respect voor de privacy volgens Walters. Hierdoor zou de politie niet in staat zijn gebruik te kunnen maken van informanten en afluisterapparatuur.

Walters plaatst kanttekeningen bij de successen die door de Nederlandse politie worden gemeld in de strijd tegen XTC. Dit is vooral een bewijs dat de drugshandel toeneemt, aldus de adviseur.