Korpschefs: "Hartmassage geen politietaak"

Muizig had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) voelt er niets voor om politiewagens standaard uit te rusten met hartmassageapparaten. Hoewel de Nederlandse Hartstichting die graag zou zien, heeft de Raad te kennen gegeven dat zij medische handelingen niet tot de kerntaken van de politie rekenen.

"Politiemensen zijn niet opgeleid om medische handelingen te verrichten. De kerntaken van de politie zijn toezicht, handhaving en opsporing. Het hulpverlenen aan mensen die medische hulp nodig hebben, beperkt zich tot eerste hulp in afwachting van deskundig ambulancepersoneel", aldus de korpschefs.