Nederlandse jeugd vroeg aan de alcohol

Van de autochtone Nederlandse jongeren blijkt meer dan 75% al op 12, 13-jarige leeftijd alcohol te hebben gedronken, zo wijst onderzoek van de Jellinek kliniek uit. Bij bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren ligt dat op die leeftijd nog onder de 25%.

Wanneer Marokkanen de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt, blijkt zo'n 25 tot 50% alcohol te hebben genuttigd. Turken bereiken dat percentage rond de 16, 17-jaar.

Onderzocht is of ook druggebruik te voorspellen is. Leeftijd en afkomst blijken behoorlijk uit te maken. Voor tabak geldt hetzelfde beeld. De kansen op gebruik stijgen vanaf 15 jaar. Voor softdrugs geldt hetzelfde. Zo'n 25 tot 50% van de Nederlandse scholieren van 14, 15 jaar oud heeft weleens gerookt. Bij Marokkaanse jongens gebeurt dat op hun 20ste.