Iraakse Regeringsraad benoemt ministers

speedfreaxs had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Vandaag zijn in Irak alle 25 ministers van het eerste naoorloogse Iraakse kabinet benoemd.

De etnische samenstelling van de ministersploeg is dezelfde als die van de Regeringsraad. Dertien ministers zijn sji'itisch, vijf bewindslieden hebben een soennitische achtergrond en vijf komen uit de Koerdische gemeenschap. De overige twee plaatsen worden bezet door personen uit de christelijke en de Turkmeense gemeenschap.

Vooralsnog wordt er geen premier benoemd en bekleedt de voorzitter van de Regeringsraad de functie van regeringsleider. Negen leden van de Regeringsraad vervullen bij toerbeurt het voorzitterschap.