Jacht op etherpiraten verloopt succesvol

De actie Etherflits, waarmee het ministerie van Economische Zaken de oorlog aan radiopiraten heeft verklaard, is volgens het ministerie een groot succes.

Etherflits richt zich vooral op illegaal frequentiegebruik in Noordoost Nederland. Volgens N. Visser van het agentschap zit 75 procent van de Nederlandse piraten in de provincies Groningen, Drente, Overijssel en een deel van Gelderland.

De actie ging op 12 maart van start. Sindsdien zijn van de naar schatting 800 actieve radiopiraten in ons land 161 zenders opgerold. Waar eerder de nadruk werd gelegd op het oprollen van piraten die andere zenders verstoorden, is nu het doel om alle piraten het zwijgen op te leggen. Twintig opsporingsambtenaren van het Agentschap Telecom houden zich een jaar lang bezig met het intensief opsporen van piraten.

Of de klopjacht ook effectief is, blijft de vraag. Na een korte stilte hervatten veel piraten de uitzendingen met nieuwe apparatuur. Brabantse piraten menen dat hun zender in een behoefte voorziet. Volgens de piraten draaien zij muziek die op legale landelijke, regionale en lokale zenders niet te horen is. Daarnaast zeggen ze een maatschappelijke functie te hebben.