Al Gore kraakt Irak-beleid Bush

Bregalad had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In een speech aan de New York University, zijn eerste toespraak in bijna een jaar, heeft de voormalige Amerikaanse vice-president Al Gore felle kritiek geuit op het beleid dat president Bush voerde ten aanzien van Irak.

Gore beschuldigde de president onder andere van misleiding. Bush is volgens hem erg selectief omgegaan met de informatie die hij kreeg over Irak. "Bush maakt korte metten met de eerlijkheid," vindt Gore. Hij vergeleek dit beleid met eerdere beleidsdaden van Bush. "Ik zie een patroon," zei hij tegen zijn toehoorders.

"De president zelf is waarschijnlijk het probleem"

Volgens Gore "gebruikt de regering Bush een propaganda-machine die op systematische wijze de feiten manipuleert in dienst van een totale ideologie". Gore zei dat hij daar niet aan mee wil doen en ontkrachtte zo de geruchten dat hij zich volgend jaar weer kandidaat zou stellen voor het presidentschap.

Desalniettemin liet Gore duidelijk weten hoe hij vindt dat de Verenigde Staten geregeerd moeten worden, en dat is duidelijk niet op de manier van Bush. "We moeten opkomen voor een toekomst waarin de Verenigde Staten alleen nog maar gevreesd wordt door zijn vijanden, en waarin ons land weer een internationale orde weet op te bouwen die gebaseerd is op de wet," aldus Gore.

President Bush is niet de enige die bekritiseerd werd in de speech. Volgens Gore maken ook procureur-generaal John Ashcroft en minister van Defensie Donald Rumsfeld zich schuldig aan ernstige misleiding. Gore vindt dat ze daarom af zouden moeten treden. Toch denkt hij dat het grootste probleem niet ligt bij de mensen om Bush heen. "Ik gaf eerst de schuld aan de adviseurs van Bush, maar ik zat er blijkbaar naast. Het is me nu duidelijk dat de president zelf waarschijnlijk het probleem is. "Volgend jaar moeten we hem ontslaan en een nieuwe president aannemen."