Nederland weigerde Antillen legerbijstand

De Nederlandse Antillen hebben in maart tevergeefs gevraagd om militaire steun van het Nederlandse leger voor de aanpak van de zware criminaliteit op de eilanden. Minister van Justitie Norberto Ribeiro vroeg zijn Nederlandse ambtsgenoot Piet Hein Donner (CDA) om legerbijstand voor de politie.

Het was de bedoeling om mariniers in te zetten bij het uitkammen van bepaalde wijken. Daarbij zou van huis tot huis worden gezocht naar drugs en wapens.

Donner zou na overleg, met VVD-minister Henk Kamp van Defensie en LPF-staatssecretaris Rob Hessing van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, aan Ribeiro hebben laten weten er niet voor te voelen Nederlands marinepersoneel zichtbaar in te zetten. Het verzoek is volgens een woordvoerster van Binnenlandse Zaken in eerste instantie afgewezen omdat de vraag rees of de inzet van mariniers wel de juiste aanpak was.