Internetverkeer in Nederland verhonderdvoudigd

Robertje had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Op de website van het CBS is vandaag een document gepubliceerd over het internetverkeer in Nederland. In het bericht is te lezen, dat het volume van het internetverkeer in de periode 1997-2002 verhonderdvoudigde. Inbellen op internet is té duur in Nederland. Dat vindt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

"Meer nog dan de groei van het aantal internetaansluitingen neemt de intensiteit van het (bestaande) internetgebruik toe", schrijft het CBS in haar vandaag uitgebracht rapport de Digitale Economie 2003. De meeste cijfers zijn overigens van 2001 en 2002.

Verder schrijft het CBS in het document: "Hand in hand met de toename van het gebruik van internet neemt ook het misbruik' toe. Bijna 70 procent van de internetgebruikers in Nederland heeft hierbij op enigerlei wijze wel eens problemen ondervonden. Dit kan varieren van ongewenste e-mail (`spam') tot fraude. Praktisch alle internetgebruikers hebben dan ook - meer of minder geavanceerde - beveiligingsmaatregelen getroffen.

Verder meldt het CBS dat de kosten, om overdag in Nederland te kunnen internetten, vaak duurder zijn dan in andere landen. Het CBS deelt hier het volgende over mee: Mede hierdoor steken de kosten van internetgebruik overdag - vanuit het gezichtspunt van de gebruiker - ongunstig af bij die in andere landen. In landen als Korea, Canada, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland wordt een tariefstructuur gehanteerd zonder variabele kosten (`flat fee'). In deze landen nemen de kosten van het internetgebruik dus niet toe naar mate men langer gebruik maakt van internet.

De kosten van internetgebruik in landen met een dergelijke tariefstructuur zijn over het algemeen lager dan in Nederland.
"

Het hele document is hier te lezen (219 pagina's).